Harridslev-Albæk-Støvring kirkesogn

MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsmøder

 Møderne holdes normalt kl. 18.30 i konfirmandstuen, i præstegården, Dr. Madsensvej 7,
Harridslev 8930 Randers NØ.

Se tidspunkter i seneste kirkeblad.

Lillian Vinther Dyhrberg

Her kan du finde kontaktoplysninger på den du ønsker at kontakte. Benyt venligst personlig mail

MENIGHEDSRÅDET

Sognepræst Mette Gocht-Jensen

Dr. Madsensvej 7, Harridslev

8930 Randers NØ

tlf.: 2941 3760

Sikker formular: klik her

----------------------------------------------------

Birte Christensen                       Formand

Ahornvej 8, Harridslev

8930 Randers NØ


Tlf.: 61 65 16 86

Mail: birte.christensen@gmail.com

 -----------------------------------------

Ane Mette Møller                    Næstformand

Højvangsvej 31, Harridslev

8930 Randers NØ


Tlf.: 21 40 58 77

mail: anemettemoller46@gmail.com

 ----------------------------------------------

Sole Hedemand                       Kasserer

Nedre Vej 32, Vestrup

8930 Randers NØ


Tlf.: 28 18 05 18

Mail: ankersole@gmail.com

 ------------------------------------------

Stine Hjarnø Jørgensen            Kontaktpersoner for medarb.

Udbyhøjvej 331, Harridslev

8930 Randers NØ


Tlf.: 29 36 70 69

Mail: stine.hjarno.jorgensen@gmail.com

 ------------------------------------------

Gitte Mary Madsen                    Aktivitets- og bladudvalg

Bækkevej 48, Harridslev

8930 Randers NØ


Tlf.: 40 84 04 77

Mail: gittemary@hotmail.com

 ------------------------------------------

Kaj Kristensen                              Kirkeværge  

(Harridslev/ Albæk/Støvring) 

Kastanjevej 1, Harridslev

8930 Randers NØ


Tlf.: 86 44 12 51/29 84 79 88

Mail: kajkristensen@elromail.dk

------------------------------------------------- 

Lars Don                     Byggesagkyndig

Nørreskovvej 19, Støvring

8930 Randers NØ


Tlf.: 820 25 80 91

Mail: oda.lars.don@gmail.com

-------------------------------------------------

Kirsten Ohmand Jensen

Nørskovvej 8, Støvring

8930 Randers NØ


Tlf.: 21 49 74 85

mail: ohmandk@gmail.com

 ------------------------------------------

Anne-Mette Kvist Simonsen          Sekretær

Bækkevej 52 Harridslev

8930 Randers NØ


Tlf.: 20 61 81 59

Mail: emmads76@gmail.com

-----------------------------------------------

Menigt medlemmer