Harridslev-Albæk-Støvring kirkesogn

------- Fødsel - Dåb - Bryllup - Begravelse - Navneændring -------

Her henvender man sig

      Fødsel          

Hvis forældrene er gift, skal de ikke foretage sig noget.

Hvis de ikke er gift, udfyldes en Omsorgs- og Ansvarserklæring på www.Borger.dk senest efter 4 uger efter fødslen.

Er faderskabet blevet godkendt i Familieretshuset skal den underskrevne kvittering, man har modtaget i sin E-Boks afleveres til præstesekretæren senest 4 uger efter fødslen. Her kan man benytte "sikker formular" (Harridslev, Albæk, Støvring)

   Dåb       

aftales med sognepræsten i god tid.
Man sender barnets fulde navn, samt navne og adresser på faddere (mindst 2 og højst 5) til præstesekretæren senest 14 dage før dåben.

Bryllup

aftales med sognepræsten i god tid!

www.Borger.dk udfylder man en ægteskabserklæring, hvorefter man får tilsendt en prøvelsesattest i sin E-Boks. Dette gøres tidligst 4 måneder inden vielsen.
Prøvelsesattesten samt navne og adresser på 2 vidner

videresendes til præstesekretæren. Benyt "Sikker formular" (HarridslevAlbækStøvring))

Ansøgning om eventuelle navneændringer
i forbindelse med vielsen indgives på www.Borger.dk
       

   Begravelse

  Henvendelse til bedemand og præst.
Tidspunkt for begravelsen aftales med præsten.
Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer.
Derpå henvender man sig til graveren angående gravstedet.
     

Navneændringer

indgives på www.Borger.dk

Der koster et gebyr på kr. 513,- (pr. 1. jan. 2021).

Navneændringer på bryllupsdagen indgives også på http://www.Borger.dk Det er gebyrfrit når man opnår navnesammenfald.      

Nærmere oplysninger, digitale ansøgningsskemaer mv.

fås på: www.Borger.dk
 eller ved henvendelse til præstesekretær      

Eva B. Madsen på tlf. 5216 7600 eller mail ebma@km.dk